Víkend první a druhý - zvednutí a podezdění trámů

Víken

Víkend třetí - překlad, zazdění okna, elektrika

Víkend čtvrtý - elektrika, omítky

Víkend pátý - omítky, zazdění dveří

Víkend šestý a sedmý - štukování, malování

Víkend osmý a devátý - broušení ,kitování a natírání trámů

Víkend desátý - palubky na strop

Víkend jedenáctý - palubky na strop, demontáž podlahy

Víkend dvanáctý - pokládka trámů do podlahy

Víkend třináctý a čtrnáctý - palubky na podlahu

Víkend patnáctý - obložení stěn

Víkend šestnáctý - lišty na obložení, parapet, stěhování nábytku